Porin Kiinteistövalvonta

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste

Laatimispvm: 25.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Porin Kiinteistövalvonta
  Yrjönkatu 22 B
  28100 Pori

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Timo Ruoho
  Puh: 0500 590 525
  e-mail: info@pkv.fi
  Porin Kiinteistövalvonta
  Yrjönkatu 22 B
  28100 Pori

 3. Rekisterin nimi
  PKV Asiakasrekisrteri.

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Tarjouspyyntöjen hallinta.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Tarjouspyyntörekisteri sisältämät tiedot:
  5.1 Henkilötiedot
  5.1.1 Nimi
  5.1.2 Yritys
  5.1.3 Puhelinnumero
  5.1.4 Viestin aihe
  5.1.5 Viestin sisältö

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakasrekisterin tiedot: Asiakkaiden syöttämät tiedot tarjouspyyntölomaketta käytettäessä.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta Porin Kiinteistövalvonnan ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  8.1. Manuaalinen aineisto
  Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.
  8.2. Palvelimelle talletetut tiedot
  Rekisteritietokanta säilytetään palomuurilla ja virustorjuntaohjelmistolla suojatulla palvelimella. Pääsy palvelimelle on vain Porin Kiinteistövalvonnan työntekijöillä ja palvelimen ylläpitohenkilöstöllä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

 9. Tietojen tarkastaminen, oikaiseminen ja poistaminen
  9.1 Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu tarjouspyyntörekisteriin. Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.
  9.2 Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia tarjouspyyntörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.
  9.3 Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi.
  9.4 Asiakasrekisterin tiedot säilytetään toistaiseksi.

 10. Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.

 

2017 - 2021 © Porin Kiinteistövalvonta &  Dynamic Solutions